Belangrijke mededelingen

In de komende periode is de praktijk op de volgende dagen gesloten:

Vrijdag 5 juli (afwezig)
Maandag 8 juli (afwezig)


Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut staat informatie over de manier waarop de praktijk georganiseerd is. Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken binnen de praktijk. Het meest recent goedgekeurde kwaliteitsstatuut is van 2 januari 2022 en ligt ter inzage in de wachtkamer.
Het kwaliteitsstatuut is digitaal via de volgende link te vinden: Klik hier voor het kwaliteitsstatuut

Professionele kennis en kunde

U kunt ervan uitgaan dat ik mij houd aan de Beroepscode voor Psychologen, en daaraan gelinkte verantwoordelijkheden zoals het openlijk vermelden van mijn beroepsregistraties en bijhouden van herregistraties (en alle daaraan gestelde voorwaarden en eisen). Daarnaast door mij te houden aan de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (GBO), de zorgstandaarden, AVG-wetgeving, de meldcode huiselijk geweld en afwegingskader, de zorgverzekeringswet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz), relevante regelgeving NZa, het Besluit zorgaanspraken met als toezichthouder Zorg Instituut Nederland, alle overige actuele wet- en regelgeving.
Het op peil houden van je professionele kennis in de breedste zin van het woord is voor mij een basisvoorwaarden voor het juist uitvoeren van mijn werk. Ik heb bewust gekozen sinds 2001 om als éénpitter (dat is een vrijgevestigde praktijk met maar één psycholoog) te gaan werken en daarbij hoort voor mij ook zeer zeker het bewust en regelmatig kennis nemen van alle veranderingen die bij het vak en de praktijkvoering horen. Door lid te zijn van diverse beroepsverenigingen, ieder jaar weer mijn verplichte bijscholingsuren te volgen endeel te nemen aan twee verschillende intervisiegroepen, krijg ik steeds de benodigde informatie aangereikt om evidence based te werken, gebruik te maken van de meest recente behandelprotocollen en richtlijnen, mijn deskundigheid en vaardigheden op peil te houden en uit te breiden, mijn kwalificaties en beroepsregistraties te behouden en uit te breiden.

Klachten- en geschillenregeling

Mocht u klachten hebben over de manier waarop u door mij behandeld wordt, vraag ik u in eerste instantie natuurlijk dat aan mij persoonlijk aan te geven. Mochten we er in een goed gesprek niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid daarover een klacht in te dienen, dat kan via de Klachten- en geschillenregeling van mijn beroepsvereniging. Ayres Psychologie Praktijk is sinds 2016 aangesloten bij de Klachtenregeling van de beroepsvereniging NVGzP. Sinds 1 januari 2017 zijn we daar ook aangesloten bij de Geschillenregeling. Er liggen folders van de Klachtenregeling van de NVGzP in het folderrek in de wachtruimte van de praktijk, maar u kunt deze natuurlijk ook via de website van het NVGzP bekijken.

Afsprakenrooster

Ik werk 5 dagen per week op onderstaande tijden, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kunt u afspraken maken op de volgende tijden: 

1e afspraak: 09.00 - 09.45 uur
2e afspraak: 09.50 - 10.35 uur 

3e afspraak: 10.50 - 11.35 uur 
4e afspraak: 11.40 - 12.25 uur 

5e afspraak: 13.10 - 13.55 uur 
6e afspraak: 14.00 - 14.45 uur 

7e afspraak: 15.10 - 15.55 uur
8e afspraak: 16.00 - 16.45 uur 
9e afspraak: 16.50 - 17.35 uur 

Op vrijdag kunnen alleen de eerste 4 afspraken ingepland worden.

Runningtherapie

In 2009 is de Runningtherapie bij ons van start gegaan onder leiding van Hilbrand Wiersema, gecertificeerd Running therapeut. Runningtherapie is een aanvullende therapievorm waarvan bekend is dat het positieve resultaten heeft voor allerlei klachten, zoals depressieve klachten, angstklachten en PTSS. Het is geen hardlooptraining, dus de nadruk ligt niet op het presteren. Daarnaast kan het als preventiemiddel worden gebruikt.  Als u het effect van Runningtherapie ook zelf wilt ervaren meldt u zich dan aan! Zie voor meer informatie het aparte tabblad over Runningtherapie.

© Ayres Psychologie 2024 -
De website is voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2024
Website gerealiseerd door: van Rhee Services