Hoe ga ik te werk?

De gesprekken kunnen in het Nederlands, Engels of Duits plaatsvinden. In het eerste gesprek kunt u vertellen waarvoor u hulp zoekt. Ik kan dan aangeven welke hulp ik te bieden heb voor u specifieke problemen. Vervolgens bekijken we samen of u gebruik wilt maken van mijn aanbod. Ik streef ernaar de behandeling zo kort mogelijk, en zo lang als nuttig is, te houden. Mocht ik geen passend behandelaanbod hebben voor uw klachten dan zal ik samen met u een goed alternatief zoeken.
Ik werk voornamelijk met (jong)volwassenen, voor kinderen onder de 18 jaar kunt u beter een daarop gespecialiseerde collega raadplegen.

Naast het meestal kortdurende Basis GGZ-behandelcontact heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van personen met een posttraumatische stress stoornis (met name bij militairen, veteranen, politiemensen, artsen en andere hulpdienstmedewerkers). Deze behandelingen zijn langer durend van opzet, de uiteindelijke lengte van dit soort behandelingen hangt samen met de ernst en de duur van de klachten en met eventueel bijkomende problematiek.

Sinds 2022 ben ik aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP-www.arg.org. In dat kader begeleid en behandel ik mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

Heel bewust houd ik mij aan de Beroepscode voor Psychologen en aan alle voor mijn beroepsgroep geldende regels en wetten. Het goed beveiligen van de data en het waarborgen van de privacy heeft in onze praktijk prioriteit. Wij werken conform de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van privacy en conformeren ons aan relevante standaarden op het gebied van informatiebeveiliging.

De manier waarop we werken en ons houden aan de regels is beschreven in het Kwaliteitsstatuut, dit is weer goedgekeurd per 02-01-2022 en is in te zien in de praktijk én op deze website.

Mijn professionele manier van werken wordt regelmatig besproken tijdens intervisie (ik neem deel aan twee verschillende intervisiegroepen die iedere 6 weken bij elkaar komen) en visitatie door de beroepsvereniging. Daarnaast door de diverse herregistraties van mijn kwalificaties (GZ-psycholoog, EMDR practitioner en Psychotraumatherapeut NtVP).

© Ayres Psychologie 2023 -
De website is voor het laatst bijgewerkt op 8 november 2023
Website gerealiseerd door: van Rhee Services