Verwijzing:

Als voorwaarde voor vergoeding is het noodzakelijk een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts te hebben waarin wordt aangegeven dat u verwezen wordt naar de GB GGZ en dat de huisarts het vermoeden van een bepaalde DSM-stoornis heeft. De AGB-code van de huisarts moet ook vermeld staan. Sinds 2020 kan deze verwijzing ook via ZorgDomein worden aangeleverd.

Contractvrije GZ psycholoog:

Wij hebben heel bewust gekozen zonder contracten te werken van 2014 t/m 2021. Dit betekent dat wij restitutiezorg bieden. Ook met een naturapolis wordt deze zorg gedeeltelijk vergoed, alleen zult u de kosten eerst zelf moeten betalen en later zelf moeten declareren bij uw zorgverzekeraar. Wat u terug ontvangt van uw zorgverzekeraar is afhankelijk van de soort polis die u heeft afgesloten, waarbij u met een restitutiepolis meer vergoed krijgt dan met een naturapolis. In beide gevallen zult u wel eerst eigen risico moeten betalen.

Praktische punten:

Er zijn 3 mogelijkheden voor de betaling van een behandeltraject vanaf 2014:

  1. Behandeling wordt (deels) door de zorgverzekeraar vergoed
  2. Helemaal zelf betalen
  3. Als zakelijke kosten bijvoorbeeld in geval van werk gerelateerde klachten

Ad 1. U wordt door uw huisarts verwezen die een verwijsbrief schrijft met een vermoedelijke diagnose en welk traject verwacht wordt (kort, middel, lang). Dan bespreken we een behandeltraject volgens de regels van de zorgverzekeraar (maximum aantal zittingen gekoppeld aan traject diagnose). Bij afsluiten van het traject krijgt u een totaalnota inclusief vereiste gegevens die u zelf kan declareren bij uw verzekeraar.

Ad 2. Uw klachten voldoen niet aan een DSM diagnose en u wilt zelf bepalen hoelang en welke hulp u nodig heeft en hebt er geen behoefte aan dat uw gegevens bekend worden bij zorgverzekeraars, u hecht aan privacy, dan besluit u zelf te betalen: u ontvangt een factuur van elke afspraak. U kunt deze wellicht mee nemen in uw belastingaangifte; inhoudelijk blijft dit priv้.
De kosten voor een individueel consult van 45 minuten zijn € 88,-
De kosten voor een telefonisch consult van 15 minuten zijn € 34,-
De kosten voor een email consult van 15 minuten zijn € 34,-
De kosten voor een relatiegesprek van 90 minuten zijn € 176,-

Ad 3. U wil zakelijk of via uw werkgever een traject volgen. Dit kan gericht zijn op persoonlijke groei, of op het in kaart brengen van kwaliteiten/ valkuilen/ kansen, verbeteren van interpersoonlijk contact of assertiviteit, communicatievaardigheden en het persoonlijk functioneren binnen een team of organisatie.
De kosten voor een dergelijk gesprek zijn € 90,- voor 45 minuten of in overleg wordt een totaalprijs gemaakt voor een traject (afhankelijk van frequentie, duur intensiteit en inhoud).

 

Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan via de telefoon, het antwoordapparaat, maar ook via de email. Belt of mailt u niet of te laat af, dan zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

Terug