Verwijzing:

Uw huisarts (of uw bedrijfsarts of medisch specialist) heeft geconstateerd dat u baat zult hebben bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten bent u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner (POH), maar u kunt ook direct worden doorverwezen. U heeft altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig, al voordat de behandeling bij ons start, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoede psychische (DSM-IV) stoornis is. Klachten worden namelijk niet vergoed, stoornissen wel. Er moet ook in vermeld staan dat u naar de BG GGZ wordt verwezen.

Contractvrije GZ psycholoog en Eerstelijns psycholoog:

Wij hebben heel bewust gekozen zonder contracten te werken vanaf 2014. Dit betekent dat wij restitutiezorg bieden. Ook met een naturapolis wordt deze zorg gedeeltelijk vergoed, alleen zult u de kosten eerst zelf moeten betalen en later zelf moeten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Enkele redenen om zonder contracten te gaan werken:

  • Wij willen zelfstandig en samen met de cliŽnt de diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.

  • Wij willen zelf bepalen op welke manier en op welke locatie dit gebeurt.

  • Wij willen de privacy van onze cliŽnten waarborgen en geen cliŽntgegevens delen met de zorgverzekeraar of anderen.

  • Wij willen niet opgelegd krijgen dat we na een bepaald 'plafond' geen zorg meer mogen verlenen aan cliŽnten die een bepaalde zorgverzekering hebben.

  • Wij willen de tijd die nodig is voor alle extra administratieve handelingen die de zorgverzekeraar eist in een contract, liever gebruiken voor de cliŽnt zelf.

  • Wij willen alleen werken met goed zeer opgeleide, ervaren psychologen.

  • Wij willen dat iedereen dezelfde kwaliteit van behandeling aangeboden krijgt door gebruik te maken van dezelfde, zeer ervaren, BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, die ook geregistreerd Eerstelijns psycholoog en EMDR practitioner is.

  • Wij willen dat de cliŽnt een compleet overzicht heeft in diens behandelkosten en daarom gaat de factuur naar de cliŽnt zelf.

  • Wij willen dat de rol van de verzekeraar en die van de psycholoog beter gescheiden blijven. De verzekeraar vergoedt en de psycholoog levert verantwoorde zorg binnen de richtlijnen van diens beroepscode.

Volgende   Terug