Praktische punten:

Er zijn 3 mogelijkheden voor de betaling van een behandeltraject vanaf 2014:

  1. Behandeling wordt deels door de zorgverzekeraar vergoed: dit betekent afhankelijk zijn van strenge regels van de zorgverzekeraar, minder privacy, correcte diagnose nodig die bekend zal staan.

  2. Helemaal zelf betalen = zelf bepalen; privacy is gegarandeerd, zelfstandig, geen beperkingen.

  3. Als zakelijke kosten bijvoorbeeld in geval van werk gerelateerde klachten.

Ad 1. U wordt door uw huisarts verwezen die een verwijsbrief schrijft met een vermoedelijke diagnose en welk traject verwacht wordt (kort, middel, lang). Dan bespreken we een behandeltraject volgens de regels van de zorgverzekeraar (maximum aantal zittingen gekoppeld aan traject diagnose). Bij afsluiten van het traject krijgt u een totaalnota inclusief vereiste gegevens die u zelf kan declareren bij uw verzekeraar.

Ad 2. Uw klachten voldoen niet aan een DSM diagnose en u wilt zelf bepalen hoelang en welke hulp u nodig heeft en hebt er geen behoefte aan dat uw gegevens bekend worden bij zorgverzekeraars, u hecht aan privacy, dan besluit u zelf te betalen: u ontvangt een factuur van elke afspraak. U kunt deze wellicht mee nemen in uw belastingaangifte; inhoudelijk blijft dit priv้.
U en ik zijn vrij om te bepalen waaraan we onze tijd besteden: invulling, lengte, frequentie, duur is dan in overleg.
De kosten voor een individueel consult van 45 minuten zijn €88,-
De kosten voor een telefonisch consult van 15 minuten zijn €34,-
De kosten voor een email consult van 15 minuten zijn €34,-
De kosten voor een relatiegesprek van 90 minuten zijn €176,-

Ad 3. U wil zakelijk of via uw werkgever een traject volgen. Dit kan gericht zijn op persoonlijke groei, of op het in kaart brengen van kwaliteiten/ valkuilen/ kansen, verbeteren van interpersoonlijk contact of assertiviteit, communicatievaardigheden en het persoonlijk functioneren binnen een team of organisatie.
De kosten voor een dergelijk gesprek zijn €90,- voor 45 minuten of in overleg wordt een totaalprijs gemaakt voor een traject (afhankelijk van frequentie, duur intensiteit en inhoud)

Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan via de telefoon, het antwoordapparaat, maar ook via de email. Belt of mailt u niet of te laat af, dan zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om zelf, voorafgaand aan de psychologische behandeling, de exacte vergoeding en de voorwaarden bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren, die ze ieder jaar wijzigen.

Terug   Begin   download