Vergoedingen vanaf 2022 ZPM

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe zorgwet van kracht met de naam het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Wat is het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging, dus de zorg die u krijgt verandert niet maar de manier waarop het bekostigd wordt wel. De prestaties bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Een prestatie is in het nieuwe model bijvoorbeeld een consult. Of een overnachting in de kliniek. Het model gaat de methoden die tot 1 januari 2022 gehanteerd werden vervangen.

Wat zijn de voordelen?

Het zorgprestatiemodel is eenvoudiger. De prestaties op de rekening worden duidelijk herkenbaar. Ze zijn dan makkelijker te controleren voor cliënt en zorgverzekeraar.

Het is de bedoeling dat de factuur minimaal 1x per maand gestuurd gaat worden, zodat het voor cliënten de rekening vlak na verbruik van zorg komt en niet pas aan het einde van een behandeltraject. Het regelmatig indienen van de factuur zorgt ook voor het in kleinere delen betalen van het eigen risico.

In de volgende link staat een digitale cliëntfolder die uitlegt wat het ZPM voor gevolgen voor u heeft

Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Vergoeding vanuit het ZPM met contract

Behandeling binnen het Zorgprestatiemodel (ZPM) worden vergoed vanuit de basisverzekering. De praktijk heeft voor 2024 (per 1 januari) met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

Aevitae (Eucare), Anderzorg, ASR, ASR Ik kies zelf, CZ, DSW, Hema, inTwente, IZA, IZZ, Menzis, MVJP, Nationale Nederlanden, OHRA, Salland, StadHolland, SZVK, UMC, Unive, VGZ, VGZ Bewuzt, VinkVink, ZEKUR, ZEKUR natura, Zorg en Zekerheid en Zorgzaam.

Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars die hierboven staan vermeld wordt de behandeling een keer per maand, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens de contractueel vastgelegde tarieven. De NZA heeft maximum tarieven vastgesteld, de verzekeraars vergoeden daar contractueel vastgelegd een percentage van. Dit verschilt dus per verzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken. De overheid heeft het eigen risico vastgesteld op minimaal 385 per kalenderjaar.

Vergoeding vanuit het ZPM zonder contract

Met de overige zorgverzekeraars is geen contract afgesloten, dit heeft als consequentie dat u eerst zelf de nota (100% van het geldende NZA tarief) moet betalen. Wanneer u deze indient bij uw zorgverzekeraar ontvangt  u een gedeelte hiervan terug (dit gedeelte is afhankelijk van het soort polis die u heeft gekozen, waarbij een echte restitutiepolis het meeste vergoedt); dat noemt men een 'marktconforme vergoeding' voor hulp bij een niet-gecontracteerde hulpverlener. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u exact vergoed krijgt. 

Beschrijving tarieven binnen het nieuwe ZPM

De sessies die u met mij hebt worden binnen het nieuwe ZPM als diagnostiek of als behandeling in rekening gebracht. De eerste 1-3 gesprekken, de intakefase valt onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken onder het behandelingstarief. Ook wordt onderscheid op basis van tijd gemaakt. Er zijn tarieven voor: vanaf 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en vanaf 120 minuten. En de tarieven verschillen per setting waaruit de hulp aangeboden wordt. De tarieven die ik in rekening breng horen bij de setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar GZ psycholoog BIG geregistreerd.

De tijd die voor u in de agenda is ingepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter geduurd heeft. Als het verschil tussen de werkelijke en de ingeplande tijd groter is dan 15 minuten (zowel meer als minder) dan wordt dit wel in de agenda aangepast. Dit geldt voor alle ingeplande contacten: zowel sessies op de praktijk als (beeld)bellen. 

De indirecte tijd (zoals schrijven van behandelplan of brief aan huisarts, verslaglegging na een gesprek) is in dit nieuwe zorgstelsel verrekend in het tarief. Reistijd bij huisbezoek en overleg met een andere zorgverlener waar u ook gelijktijdig in behandeling bent (en waar u vooraf toestemming voor heeft gegeven) hebben een eigen tarief. 
In het volgende overzicht staan de prestatie-codes, omschrijvingen en maximale tarieven voor 2024 zoals ze door het NZA zijn vastgesteld:

 

Prestatie-code Beschrijving Max. NZA tarief 2024
CO0042 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten 39,98
CO0107 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten 31,48
CO0172 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten 68,88
CO0237 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten 56,19
CO0302 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten 114,20
CO0367

Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten

95,67
CO0432 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten 159,70
CO0497 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten 135,89
CO0562 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten 183,44
CO0627 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten 161,46
CO0692 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten 223,48
CO0757 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten 198,72
CO0822 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten 274,01
CO0887 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten 242,76
CO0952 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten 380,13
CO1017 Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten 346,41
OV0007 Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II 25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II 76,35


 
Wanneer is er geen vergoeding van zorg / Onverzekerde zorg

Als in de intake blijkt dat er geen sprake is van een stoornis die onder de verzekerde zorg valt dan wordt de intaketijd voor maximaal 4 gesprekken als diagnostiek bij de verzekeraar gedeclareerd (dit belast uw eigen risico)Dit geldt bijvoorbeeld voor behandeling van werk gerelateerde problematiek zoals overspannenheid of burn-out, aanpassingsstoornis, slaapstoornissen, rouw, levensfase- of relatieproblematiek. Daarnaast alle problemen die niet als een DSM-stoornis gediagnosticeerd kunnen worden.

Eventuele vervolg gesprekken vallen dan onder onverzekerde zorg (OVP) en dient u zelf te betalen. Onverzekerde zorg die u zelf betaalt gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek of per maand (afhankelijk van uw wensen) een factuur waarop OVP staat vermeld. Het tarief is 115,00 euro (per gesprek van 45 min directe tijd).

Als de gesprekken door uw werkgever betaald worden dan is het tarief voor een enkele sessie van 45 minuten 125,00 euro als de factuur direct naar uw werkgever gestuurd kan worden, daarvoor moet u dan zelf de juiste gegevens aanleveren.

In zeer bijzondere gevallen vergoedt uw aanvullende verzekeringen dit (gedeeltelijk). Kijkt u dit vooraf na, u kunt de nota dan zelf indienen. OVP is qua aard te omschrijven als gezondheidszorg en is daarmee vrijgesteld van Btw-heffing.

Verwijsbrief en eerste gesprek

De verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vooraf aan de behandeling blijft een vaste voorwaarde voor vergoeding van de zorgkosten door de zorgverzekeraar. Dus we vragen u tijdens uw eerste gesprek de verwijsbrief mee te nemen of vooraf via ZorgDomein door uw verwijzer te laten sturen. Ook dient u tijdens het eerste gesprek uw identiteitsbewijs mee te nemen en uw (meest recente) zorgverzekeringspas.

Behandeling afzeggen

Indien u een afspraak wilt afzeggen dan kan dit kostenloos tot 24 uur van tevoren (per e-mail of telefonisch). Indien u te laat afzegt of u bent zonder berichtgeving niet aanwezig op de afspraak, dan brengen we een bedrag van 65,- bij u in rekening (deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar).

 

© Ayres Psychologie 2024 -
De website is voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2024
Website gerealiseerd door: van Rhee Services